„AMAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Pszowie informuje, że z dniem 01.04.2016 r. zostaje wprowadzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług na terenie gminy Pszów.  Od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. będą obowiązywać następujące wysokości cen i stawek opłat:

 

 

WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ DLA WSZYSTKICH GRUP TARYFOWYCH

 

Lp.

Wyszczególnienie cen i stawek opłat

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Netto

Brutto

 

1.

 

Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy

 

 

zł/m3

 

 

4,90

 

 

5,29

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ

ZA PUNKT POBORU WODY

 

Lp.

Grupa taryfowa

 

 

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Netto

Brutto

1.

- małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 25 i mniejszym,

 

 

zł/m-c

 

8,85

 

9,56

2.

- średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5m3 /h nie większe niż 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza od ø 32 do ø 40

 

 

zł/m-c

 

53,00

 

57,24

3.

- duże zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 50 i większym.

 

 

zł/m-c

 

134,00

 

144,72

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%