Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.),   „AMAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Pszowie ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług na terenie gminy Pszów na okres od 01 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.

 

 

 

WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ DLA WSZYSTKICH GRUP TARYFOWYCH

 

Lp.

Wyszczególnienie cen i stawek opłat

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Netto

Brutto

 

1.

 

Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy

 

 

zł/m3

 

 

4,55

 

 

4,91

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ

ZA PUNKT POBORU WODY

 

Lp.

Grupa taryfowa

 

 

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Netto

Brutto

1.

- małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 25 i mniejszym,

 

 

zł/m-c

 

7,70

 

8,32

2.

- średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5m3 /h nie większe niż 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza od ø 32 do ø 40

 

 

zł/m-c

 

43,00

 

46,44

3.

- duże zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 50 i większym.

 

 

zł/m-c

 

128,00

 

138,24

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr IX/45/2011 z dnia 31 maja 2011r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

z dnia 31 maja 2011r.

obowiązujący na terenie działania miasta Pszów.

 
meble_ogrodowe_007 meble_ogrodowe_002 meble_ogrodowe_006 meble_ogrodowe_005 meble_ogrodowe_009 meble_ogrodowe_004 meble_ogrodowe_003 Meble Ogrodowe meble_ogrodowe_008 meble_ogrodowe_001